நாட்டில் பத்து லட்சம் பேருக்கு தேசிய அடையாள அட்டைகள் கிடையாது

நாட்டில் பத்து லட்சம் பேருக்கு தேசிய அடையாள அட்டைகள் கிடையாது

நாட்டின் மொத்த சனத்தொகையில் பத்து லட்சம் பேருக்கு தேசிய அடையாள அட்டைகள் கிடையாது என தேசிய ஆட்பதிவு திணைக்களம் நடத்திய ஆய்வுகளின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *