காத்திருந்த ‘தமிழ் படம் 2’ இயக்குனர்: தானா வந்து சிக்கிய சிம்பு-வெங்கட் பிரபு

காத்திருந்த ‘தமிழ் படம் 2’ இயக்குனர்: தானா வந்து சிக்கிய சிம்பு-வெங்கட் பிரபு

(filmibeat)இந்த தமிழ் படம் 2 இயக்குனர் சி.எஸ். அமுதன் பெரிய குசும்புக்காரராக இருக்கிறார். மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *