எஸ்.கே. கிருஷ்ணா எவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டார்? நேரில் கண்டவர் தகவல்

எஸ்.கே. கிருஷ்ணா எவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டார்? நேரில் கண்டவர் தகவல்

(Tamilwin) நவோதய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும், கொழும்பு மாநகர சபையின் உறுப்பினருமான எஸ்.கே. கிருஷ்ணா எவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டார் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *