පන්සලේදී පහරදීමකින් පොලිස් සැරයන් මරුට

පන්සලේදී පහරදීමකින් පොලිස් සැරයන් මරුට

(lankadeepa)රත්නපුර වෙරළුපෙ ගල්ඇන්ද ප‍්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයකට සිතාසියක් බාරදීමට ගිය අවස්ථාවේදී සිදුවූ පහරදීමකින් එම සිතාසිය More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *