“ගවුම ඉනෙන් පල්ලෙහාට ගලවලා යටිබඩ පෑගූවා” අනුරාධපුර තරුණිය සියල්ල හෙළිකරයි, ලිංගික අතවරයේ වීඩියෝවත් එළියට!

“ගවුම ඉනෙන් පල්ලෙහාට ගලවලා යටිබඩ පෑගූවා” අනුරාධපුර තරුණිය සියල්ල හෙළිකරයි, ලිංගික අතවරයේ වීඩියෝවත් එළියට!

(Nethgossip)අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී තිදරු පියෙකු කපා කොටා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීම ආන්දෝලනයට තුඩු දුන්නා. මෙම ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු පසුගියදා අත්අඩංගුවට More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *