தொப்பை இருந்தால் வேலை இல்லை – கர்நாடக காவல் துறை உத்தரவு

தொப்பை இருந்தால் வேலை இல்லை – கர்நாடக காவல் துறை உத்தரவு

(Bbc)கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள காவல் துறையினர் 14,000 பேர் உடனடியாக தங்கள் உடல் எடையைக் குறைக்க மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *