யாழ்ப்பாண மாநகர -முதல்வர் மாற்றம்!!

யாழ்ப்பாண மாநகர -முதல்வர் மாற்றம்!!

(Newuthayan)யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையின் பதில் முதல்வராக, துணை முதல்வர் து. ஈசன் இன்று மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *