கொடிய விஷமுடைய பாம்புகளை மயக்கி தூங்க வைக்கும் அதிசய மனிதர்!

கொடிய விஷமுடைய பாம்புகளை மயக்கி தூங்க வைக்கும் அதிசய மனிதர்!

(manithan)எகிப்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஆடவர், உலகின் ஆபத்தான பாம்புகளை மயக்கித் தூங்க வைக்கிறாராம்…More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *