போராட்டத்தில் மாற்றமில்லை – புகையிரத தொழிற்சங்கம்

போராட்டத்தில் மாற்றமில்லை – புகையிரத தொழிற்சங்கம்

(virakesari)சம்பள அதிகரிப்பை வலியுறுத்தி புகையிரத தொழிற்சங்க ஊழியர்கள் முன்னெடுத்துள்ள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில்More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *