இலங்கையருக்கு பாடம் புகட்டிய வெளிநாட்டவர்கள்; என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா?

இலங்கையருக்கு பாடம் புகட்டிய வெளிநாட்டவர்கள்; என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா?

(ibctamil)இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகளின் செயற்பாடு குறித்து அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *