இலங்கையில் புதிய வகை மோட்டார் வாகனம் அறிமுகம்

இலங்கையில் புதிய வகை மோட்டார் வாகனம் அறிமுகம்

(tamilwin)இலங்கையில் புதிய வகை வாகனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக டாட்டா மோட்டர்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *