சேலையில் புத்தரின் உருவம் ; பெண் சட்டத்தரணியை கைதுசெய்ய முயன்றதால பதற்றம்

சேலையில் புத்தரின் உருவம் ; பெண் சட்டத்தரணியை கைதுசெய்ய முயன்றதால பதற்றம்

(virakesari)புத்தரின் உருவப்படம் பொறித்த சேலை அணிந்திருந்த இளம்பெண் சட்டத்தரணியொருவர் More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *