நந்திக்கடலில் மீன்கள் கொத்துக் கொத்தாய் உயிரிழப்பு

நந்திக்கடலில் மீன்கள் கொத்துக் கொத்தாய் உயிரிழப்பு

(thinakaran)முல்லைத்தீவு நந்திக்கடலில் ஆயிரக் கணக்கான மீன்கள் கொத்துக் கொத்தாக உயிரிழந்து கரையொதுங்கி More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *