ரூபாவின் பெறுமதி 26 சதத்தினால் பலமடைந்துள்ளது- மத்தி வங்கி

ரூபாவின் பெறுமதி 26 சதத்தினால் பலமடைந்துள்ளது- மத்தி வங்கி

(dailyceylon)இலங்கை ரூபாய் ஒன்றின் பெறுமதி டொலரின் விலையுடன் ஒப்பிடும் போது நேற்று (25) சொற்ப அளவு பலமடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *