சர்வதேச சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மாநாடு!

சர்வதேச சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மாநாடு!

(elukathir)சர்வதேச சுற்றுலா ஆராய்ச்சி மாநாடு மற்றும் சுற்றுலா தலைவர்கள் மாநாடு கொழும்பு பல்கலைக்கழக சுற்றுலாத்துறை கலாநிதி சுரங்க சில்வா தலைமையில் நேற்று ஆரம்பமானது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *