யாழ்ப்பாணம் விரைவில் அழியப்போகின்றது; விடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை!

யாழ்ப்பாணம் விரைவில் அழியப்போகின்றது; விடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை!

(ibctamil)யாழ்ப்பாணத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்படும் கட்டடங்கள் காரணமாக More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *