ரஷ்யாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஐபோன் கல்லறைக் கல்…! மதிப்பு எத்தனை டொலர்கள் தெரியுமா?

ரஷ்யாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஐபோன் கல்லறைக் கல்…! மதிப்பு எத்தனை டொலர்கள் தெரியுமா?

(canadamirror)ரஷ்யாவின் யுஃபா நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வித்தியாசமான கல்லறைக் கல் ஒன்று உள்ளூர் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக பயனிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *