நாடாளுமன்றத்தில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதனை தவிர்க்க முன்னேற்பாடுகள்

நாடாளுமன்றத்தில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதனை தவிர்க்க முன்னேற்பாடுகள்

(athavannews)நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதனை தவிர்ப்பதற்காக முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகின்றது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *