இலங்கைக்கு முட்டுக்கட்டையாக மாறியுள்ள அமெரிக்கா

இலங்கைக்கு முட்டுக்கட்டையாக மாறியுள்ள அமெரிக்கா

(tamilwin)ரஷ்யாவின் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள தடைகளால், ரஷ்யாவிடம் இருந்து பெருமளவிலான பாதுகாப்புத் தளபாடங்களை கொள்வனவு செய்யும் இலங்கையின் முயற்சிக்கு, More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *