ரயிலில் பயணித்த சூனியக்காரி.. அலரி அடித்து ஓடிய மக்கள்..

ரயிலில் பயணித்த சூனியக்காரி.. அலரி அடித்து ஓடிய மக்கள்..

(manithan)ரயில் ஒன்றில் சூனியக்காரி ஒருவர் பயணிப்பதை ஆச்சரியத்துடனும், அச்சத்துடனும் பயணிகள் பார்த்தனர். More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *