ஐ.நாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் ராஜிநாமா – யார் இந்த நிக்கி ஹேலி?

ஐ.நாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் ராஜிநாமா – யார் இந்த நிக்கி ஹேலி?

(bbc)ஐ.நா.வுக்கான அமெரிக்க தூதர் நிக்கி ஹேலி தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். இரண்டு வருட பணிக் காலத்துக்கு More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *