நக்கீரன் கோபால் விடுதலை: கைது முதல் விடுவிப்பு வரை- முழு விவரம்

நக்கீரன் கோபால் விடுதலை: கைது முதல் விடுவிப்பு வரை- முழு விவரம்

(news18)ஆளுநரின் பணிகளை தவறாக சித்தரித்து செய்தி வெளியிட்டதாக கைதுசெய்யப்பட்ட நக்கீரன் கோபாலை, சென்னை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *