இலங்கை அரசியல் குழப்பம்: 13 புதிய அமைச்சர்களை நியமித்த ராஜபக்சே – நாடாளுமன்றம் எப்போது கூடும்?

இலங்கை அரசியல் குழப்பம்: 13 புதிய அமைச்சர்களை நியமித்த ராஜபக்சே – நாடாளுமன்றம் எப்போது கூடும்?

(bbc)இலங்கை நாடாளுமன்றம் வரும் விரைவில் கூட்டப்பட இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் மேலும் பல புதிய அமைச்சர்களை தனது அமைச்சரவையில் இணைத்துக்கொண்டுள்ளார் மஹிந்த ராஜபக்ஷ. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *