ராஜா ரவி வர்மாவின் லஷ்மி ஓவியத்தில் உள்ள முகம் யாருடையது?

ராஜா ரவி வர்மாவின் லஷ்மி ஓவியத்தில் உள்ள முகம் யாருடையது?

(bbc)தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சிலர் லஷ்மி பூஜை நடத்துவது வழக்கம். More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *