உடைக்கப்படும் சுவர்… உள்ளே என்ன இருந்தது தெரியுமா?… நிச்சயம் ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

உடைக்கப்படும் சுவர்… உள்ளே என்ன இருந்தது தெரியுமா?… நிச்சயம் ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

(manithan)பாம்பு என்றால் படையே நடுங்கும் என்று பெரியவர்கள் கூறியது இன்றுவரை உண்மையாகவே இருக்கிறது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *