රාජිතට එරෙහිව වෛද්‍යවරුන්ගෙන් අත්සන් 14,000 ක පෙත්සමක්

රාජිතට එරෙහිව වෛද්‍යවරුන්ගෙන් අත්සන් 14,000 ක පෙත්සමක්

(hirunews)හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්නට එරෙහිව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අත්සන් 14,000 ක පෙත්සමක් ජනාධිපති More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *