சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து படம்பிடிக்கப்பட்ட வினோத நிகழ்வு

சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து படம்பிடிக்கப்பட்ட வினோத நிகழ்வு

(lankasri)விண்வெளியில் காணப்படும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து படம்பிடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் அவ்வப்போது இணையத்தளங்களில் வெளிவிடப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *