தொழுதுவிட்டு வெடித்து சிதறிய இளம்பெண் (வீடியோ இணைப்பு)

தொழுதுவிட்டு வெடித்து சிதறிய இளம்பெண் (வீடியோ இணைப்பு)

(canadamirror)ரஷ்யாவின் இளம்பெண் ஒருவர் மனித வெடிகுண்டாக வெடித்துச் சிதறும் முன், 21 முறை “அல்லா என்னை மன்னித்துவிடு” என எழுதி வைத்துவிட்டு More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *