නොසිතූ මොහොතක ඇලකින් මතුවූ දැවැන්ත නා රජු

නොසිතූ මොහොතක ඇලකින් මතුවූ දැවැන්ත නා රජු

(hirunews)ගම්මානයක් බය කරවමින් හදිසියේ පැමිණි දැවැන්ත නාගයෙක් අල්ලාගන්නා අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *