மணமேடையில் வேறொரு பெண்ணுடன் மாப்பிள்ளை அடிக்கும் கூத்து… மணமகளின் பரிதாபநிலை!

மணமேடையில் வேறொரு பெண்ணுடன் மாப்பிள்ளை அடிக்கும் கூத்து… மணமகளின் பரிதாபநிலை!

(manithan)திருமணம் என்பது ஒவ்வொருவரது வாழ்விலும் மறக்கமுடியாத நிகழ்வாகும். திருமணத்தின் போது மணமக்கள் மகிழ்ச்சியுடனே இருப்பார்கள். More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *