ரஷ்யாவின் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக உக்ரைனில் 30 நாட்கள் இராணுவ சட்டம் அமுலில்

ரஷ்யாவின் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக உக்ரைனில் 30 நாட்கள் இராணுவ சட்டம் அமுலில்

(virakesari)உக்ரைனின் கிரிமியா பகுதியை கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யா தன்னுடன் இணைத்ததில் இருந்து இரு நாடுகளுக்குமிடையே பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *