ජනපති මෛත්‍රී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරන්න සූදානම් වෙයි..!

ජනපති මෛත්‍රී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරන්න සූදානම් වෙයි..!

(nethgossip)ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විශේෂ සම්මේලනයක් දෙසැම්බර් 04 වැනිදා පවත්වන බව එම පක්ෂ මහලේකම්, මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *