පාසල් වේදිකාවේ නර්තනයේ යෙදුනු හත වසරේ දැරිය හදිසියේම මිය යයි..! සංවේදී සිදුවීම කැමරාවක සටහන් වී තිබුනේ මෙලෙසින්..! (VIDEO)

පාසල් වේදිකාවේ නර්තනයේ යෙදුනු හත වසරේ දැරිය හදිසියේම මිය යයි..! සංවේදී සිදුවීම කැමරාවක සටහන් වී තිබුනේ මෙලෙසින්..! (VIDEO)

(nethgossip)පාසල් කිහිපයක සිසු සිසුවියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර පැවැති උත්සවයක් අතර වාරයේදී වයස අවුරුදු 13 ක දැරියක් More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *