ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙසැම්බරයේ නවසීලන්තයට

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙසැම්බරයේ නවසීලන්තයට

(hirunews)ටෙස්ට්, එක්දින සහ විස්සයි විස්ස තරග කිහිපයකට සහභාගිවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලබන මාසයේ නවසීලන්තයේ සංචාරයක නිරතවීමට නියමිතයි. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *