இலங்கையில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு படுதோல்வி! பின்னணியில் நடக்கும் சூழ்ச்சி! அமெரிக்க ஊடகம் தகவல்

இலங்கையில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு படுதோல்வி! பின்னணியில் நடக்கும் சூழ்ச்சி! அமெரிக்க ஊடகம் தகவல்

(tamilwin)இலங்கையில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு தோல்வி அடைந்துள்ள போதிலும் தேர்தல் மூலம் அந்த ஆட்சியதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று எண்ணம் ஏற்பட்டுள்ளதாக More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *