கஜாவின் பாதிப்பு! ஒரு வேலை உணவுக்காக சிறுவன் செய்த கண்கலங்க வைக்கும் சம்பவம்.. கண்ணீர் காட்சி

கஜாவின் பாதிப்பு! ஒரு வேலை உணவுக்காக சிறுவன் செய்த கண்கலங்க வைக்கும் சம்பவம்.. கண்ணீர் காட்சி

(manithan)கஜா புயலின் பாதிப்பு டெல்ட்டா மாவட்டங்களை உலுக்கி எடுத்தது. இதனால் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கின்றனர். More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *