ப்ரூஸ்லீ மரணத்தில் 45 வருடங்களுக்கு பிறகு வெளியான உண்மை…!

ப்ரூஸ்லீ மரணத்தில் 45 வருடங்களுக்கு பிறகு வெளியான உண்மை…!

(manithan)ப்ரூஸ்லீ என்றாலே நினைவிற்கு வருவது குங்ஃக்பூ, டிராகன் மற்றும் அவரது தற்காப்பு கலை. இன்றும் குங்ஃக்பூ மற்றும் கராத்தேவிற்கு வித்தியாசம் தெரியாதவர்களுக்கு கூட, More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *