கால்களை இழந்து எதிர்காலத்துக்காக காத்திருக்கும் சிறுவர்கள்

கால்களை இழந்து எதிர்காலத்துக்காக காத்திருக்கும் சிறுவர்கள்

(virakesari)கிளிநொச்சி வட்டக்கச்சிப் பகுதியில் யுத்தத்தின் போது தமது கால்களை இழந்த இரண்டு சிறுவர்கள் பல்வேறு தேவைப்படுகளுடன் காணப்படுகின்றனர்.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *