மகிந்த அரசுக்கு எதிரான மனு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது !

மகிந்த அரசுக்கு எதிரான மனு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது !

(ceylonmuslim)பிரதமர் உள்ளிட்ட அமைச்சரவை, பிரதமர் மற்றும் அமைச்சர்கள் தங்களுடைய பதவிகளை வகிப்பதற்கு சட்டரீதியான More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *