காசல்ட்றீ நீர்த்தேக்கத்தில் நீந்திய காட்டுக்கோழி – அரிய காணொளி

காசல்ட்றீ நீர்த்தேக்கத்தில் நீந்திய காட்டுக்கோழி – அரிய காணொளி

(hirunews)காசல்ட்றீ நீர்த்தேக்க வனப்பகுதியில் வாழும் காட்டுகோழியொன்று காகங்களின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக காசல்ட்றீ நீர்த்தேக்கத்தின் ஊடாக More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *