பேய் மழையை, வெள்ளத்தை தாங்கும் டோக்கியோவின் ரகசியம் என்ன?

பேய் மழையை, வெள்ளத்தை தாங்கும் டோக்கியோவின் ரகசியம் என்ன?

(bbc)இந்நிலையில், உலகின் மிகப் பெரிய நகரங்களில் ஒன்றும், அதிக மக்கள் தொகை நெருக்கமுள்ள நகரங்களில் முதலாவதாகவும், இயற்கை பேரிடர்களை அதிகம் சந்திக்கும் நகரமாகவும் விளங்கும் More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *