“පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225ම එක්ක ආවත් ආයේ රනිල්ට අගමැතිකම දෙන්නෙ නෑ” ජනපති මෛත්‍රීගෙන් තද තීරණයක්!

“පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225ම එක්ක ආවත් ආයේ රනිල්ට අගමැතිකම දෙන්නෙ නෑ” ජනපති මෛත්‍රීගෙන් තද තීරණයක්!

(nethgossip)පාර්ලිමේන්තුවේ මන්තී‍්‍රවරු 225 දෙනාම අත්සන් කර ඉල්ලීමක් කළත් අගමැති ධුරය නැවතත් රනිල් වික‍්‍රමසිංහට ලබා නොදෙන බවට  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *