முகம் மறைக்கும் தங்க மூக்குத்தி அணியும் பெண்கள்

முகம் மறைக்கும் தங்க மூக்குத்தி அணியும் பெண்கள்

(bbc)இந்த சமூக பெண்கள், முகம் மறைக்கும் அளவிற்கு மூக்குத்தி அணிகிறார்கள். தங்கத்தால் ஆன இந்த மூக்குத்தியை இவர்கள் கழட்டக் கூடாது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *