3 வீரர்களுடன் விண்வெளியில், ‘சோயுஸ்’ விண்கலம்

3 வீரர்களுடன் விண்வெளியில், ‘சோயுஸ்’ விண்கலம்

(dinamalar)மாஸ்கோ: மூன்று விண்வெளி வீரர்களுடன், ரஷ்யாவின், ‘சோயுஸ் – 11’ விண்கலம், வெற்றிகரமாக, சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தை சென்றடைந்துள்ளது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *