2 கோடி கி.மீ. பயணித்து விண்கல் பென்னுவுக்கு சென்ற நாசா ஆய்வு வாகனம் ஓசிரிஸ்-ரெக்ஸ்

2 கோடி கி.மீ. பயணித்து விண்கல் பென்னுவுக்கு சென்ற நாசா ஆய்வு வாகனம் ஓசிரிஸ்-ரெக்ஸ்

(bbc)அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா அனுப்பிய ஆய்வு வாகனம் ஓசிரிஸ்-ரெக்ஸ் 2 ஆண்டுகள், 2 கோடி கி.மீ. பயணித்து பென்னு என்ற விண்கல்லை அடைந்தது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *