நீங்க போய்ட்டீங்களா புஷ்.. சவப்பெட்டிக்கு அருகில் சோகத்துடன் சுல்லி Read more at: https://tamil.oneindia.com/news/washington/george-bush-s-service-dog-stays-his-casket-335667.html

நீங்க போய்ட்டீங்களா புஷ்.. சவப்பெட்டிக்கு அருகில் சோகத்துடன் சுல்லி Read more at: https://tamil.oneindia.com/news/washington/george-bush-s-service-dog-stays-his-casket-335667.html

(oneindia)வாஷிங்டன்: புஷ்-க்கு எல்லாமே சுல்லிதான்…. சுல்லி இல்லாமல் அவர் எங்கேயுமே நகருவது கிடையாது. ஆனால் அவர் இல்லாமல் இப்போது சுல்லிதான் அங்கே இங்கே More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *