நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டமைக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணை இன்று

நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டமைக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணை இன்று

(athavannews)நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டமைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீதான வழக்கு விசாரணைகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) உயர் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *