ගෝඨාගේ නඩුව ජනවාරියේ සිට දිනපතා විභාගයට

ගෝඨාගේ නඩුව ජනවාරියේ සිට දිනපතා විභාගයට

(adaderana)හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් හත් දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කර ඇති More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *