சந்திரிக்காவை மீறி வரலாற்றில் இடம்பிடித்த மஹிந்த

சந்திரிக்காவை மீறி வரலாற்றில் இடம்பிடித்த மஹிந்த

(tamilwin)இலங்கையில் ஒரு முறையில் குறைந்த நாட்கள் பிரதமர் பதவியில் செயற்பட்ட நபராக வரலாற்றில் இணையும் சந்தர்ப்பம் தற்போது மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *