அடுக்கு மாடியில் உயிருக்கு போராடிய நாய்! உயிரை பணயம் வைத்து காப்பாற்றிய வாலிபரின் திக் திக் நிமிடங்கள்

அடுக்கு மாடியில் உயிருக்கு போராடிய நாய்! உயிரை பணயம் வைத்து காப்பாற்றிய வாலிபரின் திக் திக் நிமிடங்கள்

(manithan)அடுக்குமாடி ஜன்னல் வளியாக தொங்கியபடி இருந்த நாயை, மீட்ட வாலிபரின் திக் திக் காட்சி பலரையும் பயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *